Načítava sa...

Použitie bezpečnostného portálu

Prihláste sa na portál a zadávajte priamo údaje o nasledujúcich udalostiach:

Hlásenie bezpečnostnej udalosti / incidentu

Poučenie oprávnenej osoby - nový zamestnanec

Kamerové monitorovacie systémy

Zmena sprostredkovateľa

Zmena agendy/účelu spracúvania

Podnet dotknutej osoby

Kontrola dozorným orgánom

Bezpečnostná dokumentácia